Tunisien - "Mycket mer än sol och bad"


 

Resfakta Mer information om Tunisien Landsfakta Tunisien Startsida

Klicka på bilden för större format

Tunisien - "Mycket mer än sol och bad!"

För den resenär som vill uppleva annat än Tunisiens soldränkta sandstränder och turistorternas nöjesliv finns mycket intressant att upptäcka i detta lilla land.

För den resenär som vill uppleva annat än Tunisiens soldränkta sandstränder och turistorternas nöjesliv finns mycket intressant att upptäcka i detta lilla land.

Det är lätt att resa i Tunisien på egen hand och har man tillgång till bil är det enkelt att ta sig till de spännande platserna långt bortom turiststråken. Vägarna är hyfsat bra och välskyltade. Trafiken är dock ofta hysteriskt kaotisk, åtminstone känns den så i de större städerna. Att köra bil i huvudstaden Tunis är ungefär som att ha en mardröm! Under tre veckor gjorde jag en nästan 3 000 kilometer lång rundresa med bil i Tunisien.

Resan startade i Tunis vars medina, gamla stad, är med på UNESCO:s lista över världskultursarv och fortsatte längs östkusten där jag besökte platser som staden Sousse vars medina, gamla stad, är med på UNESCO:s lista över världskultursarv, den romerska amfiteatern Ej Jem (med på UNESCO:s lista över världskultursarv), den mäktiga moskén i Kairouan (med på UNESCO:s lista över världskultursarv)   och ön Djerba. Därefter fortsatte jag till inlandet där jag besökte grottstaden Matmata, olika berberbyar, staden Tataouine och de märkliga befästa byar, ksar, som finns runt denna. Jag fortsatte till städerna Douz, Touzeur och Nefta i Sahara  samt körde över den stora saltsjön Chott el-Jerid och jag besökte ruinerna av de forna mäktiga romerska städerna i Karthago (med på UNESCO:s lista över världskulturarv), Sbeitla och Dougga (med på UNESCO:s lista över världskultursarv) Dessutom besökte jag det vackra norra Tunisien med sina bergsområden täckta av stora ekskogar. Jag besteg även Tunisiens högsta berg och besteg mm

Att resa i Tunisien är mycket billigt om man, som jag, bor på mindre hotell och äter på lokala restauranger.

Det negativa med att resa i Tunisien är att de flesta, åtminstone kändes det så, alltid försöker lura turister att betala så mycket som möjligt. För min del började det redan med att taxichauffören tog fem gånger så mycket betalt för resan från flygplatsen till hotellet i Tunis och slutade med att poliserna vid säkerhetskontrollen på flygplatsen försökte konfiskera mina sista tunisiska pengar!

Trots händelser som dessa vill jag rekommendera resenärer att besöka Tunisien för att uppleva detta intressanta land vars historia och kultur formats av berber, fenicier, romare, turkar och araber.

Läs mera om min resa under länken Resfakta.

Tunisiens historia i korthet

Det land vi idag kallar för Tunisien har en lång och rik, ofta dramatisk historia. Fynd av enkla stenverktyg visar att landet varit bebott redan för omkring 200 000 år sedan. På den tiden hade landet ett helt annat klimat och Sahara kan ha varit täckt av skog på grund av regelbunden nederbörd.

Den första kulturen som existerat i Tunisien kallas för ateriankulturen. Den följdes av capsienkulturen med ursprung i västra Asien. Förmodligen utvecklades berberkulturen ur dessa kulturer. Sedan kom kulturen att påverkas av fenicier, romare, vandaler, araber, turkar och fransmän. År 1956 blev Tunisien självständigt.

Några viktiga årtal i Tunisien historia

 
Före Kristus

 

Händelser
40 000 - 10 000 Neandertalare lever i landet
10 000 - 8 000 Dateras de första fynden efter homo sapiens, den moderna människan, runt Gabes och Tell
9 000 - 4 000 Caspienkulturen, som kännetecknas av sitt bruk av flintverktyg och olika konstformer, kommer till Nordafrika
1 100 Feniciska sjömän grundar de första handelsstationerna
1 000 - 1 100 De första feniciska bosättningarna grundas
975 - 942 Den feniciska ekonomin blomstrar under kung Hiram I
1 000 - 900 Från denna tidsperiod finns de äldsta feniciska skrifterna bevarade
842 Fenicier grundar, bland annat, staden Karthago
600 Fenicierna seglar runt Afrika på uppdrag av den egyptiske faraon Necho
654 Den första puniska kolonin grundas på Ibiza (Balearerna)
500 - 400 Karthago blir en självständig stat
300 Karthago tar kontrollen över Numidien
263 - 241 Det första puniska kriget äger rum
218 - 202 Det andra puniska kriget infaller. Under detta korsar Hannibal Alperna med sina elefanter. Karthagerna besegras 
149 - 146 Det tredje puniska kriget äger rum och Karthago förstörs
146 Den första romerska kolonin, Africa, grundas. Centrum för den blir staden Utica
111 - 106 Romarna för krig mot den numidiske kungen Jugurtha
27 Grundas kolonin Africa Proconsularis som omfattar större delen av dagens Tunisien (till saltsjön Chott el-Jerid, dock ej Sahara)

 

Efter Kristus Händelse

 

69 - 96 Den flaviska dynastin infaller och landet blomstrar
96 Antoninernas tidsperiod börjar
193 - 235 Landutvidgning sker under Severus regeringsperiod. Gränserna förstärks och runt många städer byggs försvarsmurar
238 Uppror äger rum i Africa Proconsularis. De leds av Gordianus I och Gordianus II, far och son
284 Kejsaren Diocletianus genomför reformer och Africa Proconsularus blir istället Dioecesis Africae
429 Vandalerna kommer till Afrika och började förstöra mycket av det romarna byggt upp
439 Karthago erövras av vandalerna
533 Karthago intas av bysantinerna
647 Den bysantinska armén besegras av araberna vid staden Sufetula (dagens Sbeitla) och därmed inleds den islamska perioden
670 Staden Kairouan, nu Tunisiens heligaste stad, grundas av Oqba ibn Nafi
698 Karthago erövras av arabiska styrkor
800 - 909 Islam breder ut sig och Aghlabidernas dynasti grundas. Kairouan blir huvudstad
909 - 972 Fatimiderna tar makten under en tidsperiod innan de flyttar till Egypten
921 Staden Mahdia grundas och blir landets huvudstad
972 - 1152 Ziriddynastin grundas och övertar makten
1056 - 1147 Almoraviderna har makten i landet
1159 - 1230 Almohaderna enar området Maghreb
1228 - 1574 Tunisien styrs av hafsiderna
1240 Den första madrasan, koranskolan, grundas i Tunis
1270 Tunisien drabbas av ett korståg lett av Kung Ludvig IX, som besegras
1574 Spanjorerna för krig mot turkarna och Tunis förstörs delvis. Spanjorerna lämnar landet som intas av osmanerna (turkarna). Turkiska blir officiellt språk
1605 - 1691 Pesten bryter ut i Maghreb-regionen och återkommer var 6:e till var 12:e år. Många avlider
1606 Sjöröveriet ökar i Tunisien främst beroende på europeiska överlöpare som konverterar till islam
1628 - 1702 Den förste sultanen, av flera kommande, som heter Murad regerar landet och ger det stabilitet
1705 Husayniddynastin grundas och kom att regera landet ända fram till 1957 då Republiken Tunisien utropades
1819 Tunisien förbjuder sjöröveri och går därmed miste om en stor inkomstkälla
1824 - 1825 Stamuppror äger rum på den tunisiska landsbygden
1836 Frankrike blir garant för Tunisiens "självständighet"
1855 - 1856 Den tunisiska armén lider svåra förluster i Krim-kriget
1881 Frankrike skickar 30 000 soldater till Tunisien. De tar snabbt kontroll över städerna Le Kef och Tunis
1881 - 1956 Det franska protektoratet inrättas den 12 maj, 1881 och kommer att fungera fram till den 19 mars, 1956. Motståndsrörelser bekämpar hela tiden det franska styret
1890 - 1914 Ny skolor, sjukhus och järnvägar byggs för att rusta upp landet
1892 Franska kolonister övertar 1/5 av landets olivodlingar
1914 - 1918 10 000 tunisiska soldater dödas i Första Världskriget 
1920 Grundas den nationalistiska rörelsen Destour
1926 De franska myndigheterna stoppar tunisisk press-, mötes- och föreningsfrihet
1932 Habib Bourgiba grundar dagstidningen "L´Action Tunisienne"
1934 Grundas den nationalistiska rörelsen Neo-Destour under ledning av Habib Bourgiba
1942 Tyskland invaderar Tunisien
1943 De allierades styrkor befriar landet
1956 Tunisien blir självständigt den 20 mars och Republiken Tunisien utropas
1957 Avsattes församlingen beyen och Tunisien utropades till republik. Habib Bourgiba blir landets förste statschef
1959 Landet får sin författning den 1 juni. Habib Bourgiba blir president. Neo-Destour får alla mandaten i parlamentet. Kvinnor får rösträtt, månggiftet avskaffas, förbud mot giftermål för personer under 17 år införs och kvinnor får samma rätt som män vid skilsmässa
1961 Införs Destour-socialismen. Indiustrier och banker mm förstatligas En mycket stor del av den europeiska befolkningen utvandrar
1963 De sista franska trupperna lämnar landet via staden Bizerte den 15 oktober
Neo-Destour blir enda tillåtna politiska parti
1964 President Bourgiba förstatligar mark som tidigare ägts av fransmän. Partiet Neo-Destour byter namn till Socialistiska Destour-partiet (PSD)
1967 Religionsundervisningen i skolorna reformeras
1969 Den strikta statliga styrningen av ekonomin överges efter stora protester och en stagnerande ekonomi
1970-talet Turismen ökade och gav Tunisien god ekonomisk tillväxt
1975 Författningen ändras och Habib Bourgiba väljs som president på livstid
1981 Avskaffas förbud mot andra politiska partier under förutsättning att de tog avstånd från våld och religiös fanatism

I slutet av året hölls parlamentsval och PSD vann alla platserna i parlamentet

1984 När brödpriserna höjdes med mer än 100 % utbröt de så kallade "Brödkravallerna" som underblåstes av islamisterna. Undantagstillstånd utlystes och soldater kallades in för att slå ned demonstrationerna. Efter att 89 människor dödats och nära 1000 skadats tog regeringen tillbaka beslutet om prishöjningarna
1985 Nya kravaller drabbar landet
1986 När oljepriset sjönk tvingades Tunisien vända sig till Internationella valutafonden, IMF, för att få hjälp. Regeringen besvarade de folkliga protesterna med massgripanden av fackliga ledare och islamister
1987 Habib Bourgiba avsattes som president vid 84 års ålder av sina närmaste män. Premiärminister Zayn al-Abidin Ben Ali blev landets president och militära överbefälhavare den 2 oktober
1989 Premiärminister Ben Ali försökte till en början närma sig islamisterna men det största islamistiska partiet al-Nahda förblev dock förbjudet. Dess anhängare fick dock ställa upp som oberoende kandidater i valen. När kandidaterna fick 12 procent av rösterna i hela landet och upp till 30 procent i vissa valkretsar övergav Ben Ali samförståndspolitiken och övergick till att med hårdare metoder försöka stoppa islamisterna
1992 Dömdes 46 religiösa ledare till livstids fängelse anklagade för konspiration mot presidenten
1994 Zayn al-Abidin Ben Ali återvaldes till president. Han var den ende kandidaten till posten
1995 Under hösten markerade Ben Ali att han inte tillät någon kritik från den lagliga oppositionen. Muhammad Moada, ledaren för socialdemokraterna, MDS, som hade skickat ett regimkritiskt brev till presidenten fängslades och anklagades för spioneri. Han dömdes senare till elva års fängelse
1996 I december frigavs Moada och hans partikamrat villkorligt efter omfattande internationella protester och påtryckningar
1997 Vid slutet av året introducerade presidenten ett antal författningsreformer som hade till syfte "att stärka demokratin", åtminstone på papperet
1999 Zayn al-Abidin Ben Ali återvaldes till president. Han fick 99,4 % av rösterna! Efter valet frigavs omkring 600 politiska fångar, de flesta uppgavs vara medlemmar av al-Nahda
2002 Genom en författningsändring, som antogs av parlamentet i april och sedan godkändes i en folkomröstning, kunde president Ben Ali väljas om som president vid nästa val

I april dödades 21 människor, de flesta tyska turister, i ett självmordsattentat mot en historisk synagoga på ön Djerba. En representant för terrornätverket al-Qaida uppgav senare att han låg bakom dådet

2004 Ben Ali valdes till president för fjärde gången och han fick denna gång "bara" 94 % av rösterna mot 99 % vid förra valet

Samtidigt med presidentvalet hölls även parlamentsval där det styrande partiet Demokratisk konstitutionell samling (RCD) vann en jordskredsseger. De åtta av regimen godkända, men svaga och splittrade,  oppositionspartierna fick dela på 37 platser mot RCDs 152. Antalet kvinnor i parlamentet ökade från 20 till 39

2009 Den 25 oktober var det åter presidentval och även denna gång vann den sittande presidenten Ben Ali, som fick nästan 90 %  av rösterna. Regeringspartiet RCD vann 161 av 214 platser i parlamentet

Till överst på sidan

Geografi

Tunisien är den afrikanska kontinenten nordligaste land.

I väster och söder gränsar landet till Algeriet, i sydöst mot Libyen och i öster och norr Medelhavet. Medelhavskusten är mer än 1 300 kilometer lång. Tunisien är ett litet land vars totala yta uppgår till cirka 163 610 kvadratkilometer. Avståndet till Sicilien är mindre än 15 mil.

Landets nordvästra del domineras av Atlasbergens utlöpare. Här finns bördiga dalgångar och på bergen finns stora bestånd av korkekskogar. I den norra delen av landet ligger också floden Medjerda, den enda tunisiska flod som inte tidvis torkar ut. Våtmarkerna i norr finns med på UNESCO:s världsarvslista. De är starkt hotade av miljöförstöring.

Tunisiens mellersta del består av stäpp och låga bergsplatåer. Här finns också saltsjöar, så kallade chotts, den största är Chott el-Jerid.

I söder övergår landskapet i öken och från Algeriet löper den sahariska sandöknen Grand Erg Oriental in i Tunisien.

Tunisiens huvudstad heter Tunis och har cirka 730 000 invånare

Klimat

I norra delen av landet råder Medelhavsklimat med varma, torra somrar (maj – oktober) och relativt regnrika vintrar. I bergen, i nordväst, faller mest regn i hela Nordafrika. Södra Tunisien har bara två årstider, en lång och het sommar och en kort regnsäsong. Resten av landet har dessutom vår och en höst, dock betydligt kortare än de europeiska. Klimatet längs östkusten mildras av vindarna från havet.

Genomsnittstemperaturerna i juni är i norra Tunisien cirka +31º C. som högst och cirka +11º C. som lägst. I södra delen av landet är motsvarande temperaturer i juni +36º C. respektive +11º C. Den genomsnittliga nederbörden i juni är 21 mm i norr och blygsamma 0.7 mm i söder.

Flora och Fauna

En gång i tiden fanns det elefanter, lejon och geparder i Tunisien men dessa djur utrotades av romarna som använde dem vid "föreställningarna" i sin amfiteatrar och när skogarna höggs ned av romarna för att odla vete. Några av de större vilda däggdjur som lever i norra Tunisien numera är vildsvin, mungo, piggsvin och genett. I de södra delarna lever bland annat schakal, hyena, gazell, ökenräv, hare, ökenråtta, och mendesantilop. Dessutom hittar man olika arter av ödlor, ormar och skorpioner i landets olika delar. Försök görs att återinföra djurarter som tidigare funnit i landet.

Antalet fågelarter som lever i Tunisien är förhållandevis få, men under migrationsperioderna under våren och hösten passerar många fågelarter landet och man har registrerat cirka 200 olika arter.

När det gäller växter är Tunisien också förhållandevis fattigt på arter. Bergen i norr kläds av relativt stora ekskogar och här hittar man även små koncentrationer av Aleppo-tallen. I landets södra del finns små koncentrationer av Acacia raddiana, som en växte på savannen. Importerade växter som bougainvillea, eucalyptus och olivträd växer också i landet.

I Tunisien finns 8 nationalparker och 18 naturreservat som tillsammans täcker cirka 6 % av landets yta. Den enda nationalparken jag besökte under min resa var Chambi som ligger 15 kilometer väster om Kasserine. I denna finns Tunisiens högsta berg Jebel Chambi, 1 554 meter högt.

Till överst på sidan

Befolkning, språk och socialt

Nordafrikas mest enhetliga befolkning finns med all sannolikhet i Tunisien. Berberna, den ursprungliga befolkningen, har blandats upp med araber som kom till Tunisien med början på 600-talet. I dag räknar sig de flesta tunisier som araber. I oaserna i söder lever dock grupper av berber som bevarat sitt språk och sin kultur. Vidare finns små grupper av européer i landet.
Största delen av befolkningen lever i kustområdena i norr och öster. Öknen i söder är praktiskt taget obefolkad, med undantag av oaserna. Försörjningssvårigheter har gjort att folk flyttat till städerna eller att de emigrerat, cirka 700 000 tunisier lever utomlands.
Högre levnadsstandard, bättre utbildning och bättre hälsovård, förbättringar i kvinnornas ställning samt en framgångsrik familjeplanering har resulterat i att Tunisien har en förhållandevis låg befolkningstillväxt jämfört med grannländerna.
Modersmål för i stort sett hela befolkningen är arabiska. Omkring hälften av befolkningen talar också franska. Dessa båda språk används inom undervisning, förvaltning och affärsliv. En liten del av befolkningen i söder talar även berberspråk.
Social utveckling har varit prioriterat ända sedan självständigheten 1956 och de senaste decennierna har framsteg gjorts på det sociala området, till exempel har medelinkomsten ökat från 700 USD år 1970 till närmare USD 3 000 dollar år 2006: Medellivslängden har under samma period ökat från 50 år till 74 år för män och 77 år för kvinnor.

Fattigdomen är störst i de nordvästra och södra delarna av landet. Den höga inflyttningen till städerna har gett upphov till en växande arbetslöshet och fattigdom i utkanterna av de större samhällena.

Omkring hälften av befolkningen lär ha tillgång till fri sjukvård. Det sociala skyddsnätet är relativt omfattande, med bland annat pensioner, sjukpenning och moderskapsersättning.

Familjeplaneringen har kommit långt och Tunisien är ett föregångsland i regionen vad gäller jämställdhet. Särskilda lagar ska garantera att kvinnor inte diskrimineras. I jämförelse med grannländerna har Tunisien relativt många kvinnliga företagsledare och politiker.

Till överst på sidan

Religion

I stort sett hela befolkningen (98 %) är muslimer och tillhör islams huvudriktning sunni. Det finns även mindre grupper shiamuslimer. Sedan 1956 är islam statsreligion. Statens tolkning av Koranen får anses vara liberal. Det finns dock grupper som kräver en striktare tillämpning av islam som har kommit i öppen konflikt med regimen och utsatts för svåra förföljelser. Judar har funnits i landet i många hundra år. Idag lever omkring 3 000 judar i Tunisien, de flesta på ön Djerba och i Tunis. Cirka 1 % av landets befolkning är kristna.

Utbildning

Sedan självständigheten 1956 har utbildningen prioriterats högt och stora statliga satsningar görs på skolväsendet. År 2006 fick det hela 21,5 procent av statsbudgeten! Utbildningssatsningarna har resulterat i att antalet analfabeter bland alla över 15 år har minskat från närmare 60 procent i mitten på 1970-talet till cirka 26 procent 2006 bland män. Bland kvinnor har minskningen varit lägre.

Skolplikt råder för alla barn och är i princip kostnadsfri upp till 16 års ålder. Föräldrar som inte låter sina barn gå i skolan kan straffas. Cirka 98 % av alla barn gick i grundskola år 2006. Grundskolan består av ett sexårigt grundstadium och ett treårigt påbyggnadsstadium. Ett fyraårigt frivilligt gymnasium kvalificerar eleverna för studier vid något av landets 13 universitet, eller drygt 160 andra institutioner för högre utbildning. Statliga skolor dominerar, men det finns privata läroanstalter och koranskolor. Undervisningen i grundskolan, och alltmer i högre utbildning, sker till allt större del på arabiska, men sker även på franska.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Jag tyckte om att resa i Tunisien. Det var lätt att köra bil, det var enkelt att hitta billiga hotell som var både förhållandevis rena och fräscha och det var billigt och gott att äta på de lokala restaurangerna. I Tunisien finns mycket spännande att uppleva i form av historiska platser, unika miljöer och ett intressant folkliv. För den som vill njuta av sol och bad finns goda möjligheter i landets norra och östra del längs Medelhavskusten. Det mindre trevliga med att resa i Tunisien är att många försöker sko sig på turisten som besöker deras land, men det är ju inte tunisierna ensamma om!

Jag rekommenderar gärna en resa till detta lilla nordafrikanska land som är lätt att nå från Sverige!

Till överst på sidan

 

Klocktornet.
Tunis

Vy från Stora moskén.
Tunis

Bab el-Bahr.
Tunis

Souken.
Tunis

Stadsvy.
Bizerte

Kasban.
Bizerte

Samtal vid moské.
Bizerte

Puniska ruiner.
Kartago

Romersk mosaik.
Kartago

Antoninus termer.
Kartago

Khalaout el-Koubba.
Sousse

Katakomber.
Sousse

Amfiteatern.
El Jem

Amfiteatern.
El Jem

Grottbostad.
Matmata

Paradox!
Matmata

Torget.
Douz

Moskén "The seven sleepers".
Chenini

Sanddyner.
Sahara

Saltsjön
Chott el Jerid

Moské.
Tozeur

Medinan.
Tozeur

La Corbeille.
Nefta

Varningsskylt.
Nefta

Junos tempel.
Sbeitla

T:s högsta berg!
Jebel Chambi

Stadsvy.
Le Kef

Blomfält.
Le Kef

Romerska ruiner.
Dougga

Min hyrbil!
Dougga

Les Aiguilles.
Tabarka

Fler bilder från Tunisien

Slaktare.
Tunis

Filminspelning.
Kartago

Smed.
Tunis

Smyckestillverkare.
Tunis

Frukthandlare.
Tunis

Hönssäljare.
Sousse

Plats för rundsnack?
Ksar Ouled Soltane

Spelande män.
Ksar Ouled Soltane

Möte i Sahara.
Nefta

Tunisisk måltid.
Sbeitla

Place de la Kasbah.
Tunis

Dörrkläppen.
Tunis

Medinan.
Bizerte

Hamnen.
Bizerte

Gammal kyrka.
Kartago

Stora moskén.
Sousse

Ribat.
Sousse

Vy över
Matmata

Grottbostad.
Matmata

Grottbostad.
Matmata

Grottbostad.
Matmata

Grottbostad.
Matmata

Berberkvinna.
Matmata

Berberkvinna.
Matmata

Berberkvinna.
Matmata

Berberbyn
Toujane

Berberbyn
Toujane

Gammal olivpress.
Toujane

Berberkvinna.
Toujane

Berberkvinnor.
Toujanne

Moskén.
El May.
Ön Djerba

Borj el-Kebir.
Houmt Souk.
Ön Djerba

Medinan.
Houmt Souk.
Ön Jerba

Medinan.
Houmt Souk.
Ön Jerba

Kruktillverkning.
Guellala.
Ön Djerba

Ksar Ouled Soltane

Ksar Ouled Soltane

Ksar Ouled Soltane

Ksar Ouled Soltane

Ksar Ouled Soltane

Berberbyn
Chenini

Berberkvinna.
Chenini

Berberkvinna.
Chenini

Berberman.
Chenini

Korgtillverkning.
Chenini

Morgon i Sahara.
Douz

Sandstorm i Sahara.
Douz

Kamelförare.
Douz

Solnedgång i Sahara.
Douz

Dadelpalm.
Douz

Saltöknen.
Chott el Jerid

Saltöknen.
Chott el Jerid

Saltöknen.
Chott el Jerid

Saltöknen.
Chott el Jerid

Välj standard!
Chott el Jerid

Medinan.
Tozeur (Sahara)

Medinan.
Tozeur (Sahara)

Hotell.
Tozeur (Sahara)

Gatubild.
Tozeur (Sahara)

Dadelrensning.
Tozeur (Sahara)

Juno, Jupiter och Minerva templen.
Sbeitla

Juno, Jupiter och Minerva templen.
Sbeitla

Vitalisbasilikan.
Sbeitla

Diocletianus triumfbåge.
Sbeitla

Vy från
Jebel Chambi

Capitoleum.
Dougga

Capitoleum.
Dougga

Romerska teatern.
Dougga

Romerska teatern.
Dougga

Numidiskt mausoleum.
Dougga

Les Aiguilles.
Tabarka

Ensam fiskare.
Tabarka

Sjöjungfrun.
Tabarka

Bergslandskap nära
Beja

Bergslandskap nära
Beja

 

För mer information om Tunisien Dagens väder i Tunisien
Fakta World Factbook BBC Country Profiles BBC Country Profiles CNN Weather
Tidningar Le Temps La Presse Tunisia Daily BBC Weather
Övrigt UD:s rekommendationer Lonely Planet Tunisia Guide  
  Tunisia Online Travel & Tourism www.stalvik.se  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida.

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-30
www.stalvik.com

4 932 besökare sedan 100111
(1 631 besökare 081112 - 100110)