Portugal - "De stora upptäckarnas land"


 

Resfakta

Mer information om Portugal

Landsfakta Portugal Start

Klicka på bilden för större format

Portugal - "De stora upptäckarnas land"

Vissa länder tycker man om att besöka, andra tar man till sitt hjärta. Portugal är ett land som man gärna tar till sitt hjärta. Det har mycket att erbjuda när det gäller besök vid historiskt intressanta platser, vacker natur, vänliga människor och ett underbart klimat. Portugal är ett underskattat resmål, som har så mycket mera att erbjuda än bad vid Algarves kust.

Efter att tidigare ha besökt Madeira och Azorerna, båda dessa ögrupper tillhör Portugal, reste jag nu till det portugisiska fastlandet för att bilda mig en uppfattning om detta. Följ med på min, nästan 2 750 kilometer, långa resa genom Portugal, från norr till söder, från öster till väster. Möt detta lilla, intressanta land med Europas västligaste fastlandspunkt Cabo da Roca. Detta blev en resa i historiens, kulturens, naturens och, i viss mån, religionens Portugal.

Jag besökte historiska platser som Tempelriddarnas mäktiga borg i Tomar, staden Guimaraes där landet Portugal föddes och historiska platser som Conimbriga där landets finaste lämningar efter romarna finns och staden Vila Nova de Foz Coa där man kan besöka de världsberömda hällristningarna som är mellan 25 till 28 000 år gamla samt Citania Briteiros där det sista keltiska fästet tillhörande kelterna låg innan det föll för romarnas framstormningar.

I Portugal finns ett stort antal intressanta religiösa byggnader, som många turister besöker. Vackra katedraler och kyrkor, som kyrkan i Fatima dit miljoner pilgrimer söker sig för att besöka den plats där jungfru Maria uppenbarade sig den 13 maj, 1917, eller Capela dos Ossos i Evora som dekorerats med ben från mer än 5 000 avlidna. Här finns gamla vackra befästningsstäder högt uppe på bergstopparna, som byggdes under 11- och 1200-talen för att skydda landets invånare från spanjorernas angrepp. Här finns sagolikt vacker natur, som i naturreservatet Serra de Estrela med Portugals högsta bergstopp på fastlandet, Torre 1 993 möh och floden Duoros dalgång, där vinodlingarna täcker sluttningarna ned till floden och landets trivsamma huvudstad, Lissabon, med flera monument som minner om de stora sjöfararna Vasco da Gama och Henrik Sjöfararen.

Resan innehöll även en del dramatiska upplevelser, till exempel, när jag kom till en liten bergsby där man höll på att vaccinera alla byns invånare mot rabies för att en hund bitit flera av dem.

Läs mera om denna resa under Resfakta.

Portugals historia i korthet

De äldsta spåren av människor i det område som vi idag kallar för Portugal är cirka en halv miljon år gamla, vilket visar att landet har en mycket lång, kontinuerlig, period av mänsklig aktivitet bakom sig.

Några viktiga årtal i Portugals historia:

Före Kristi födelse Händelse
   
7000 Lever olika stammar längs floden Tejo, som livnär sig på jakt och fiske
3000 Människorna börjar livnära sig på jordbruk
1500 - 1 000 Inflyttning av olika folkgrupper, som ligueras, iberier, fenicier, kelter och greker
27 - 400 e Kristus Var regionen en romersk provins kallad Lusitanien
   
Efter Kristi födelse Händelse
   
500 - 711 Västgoterna härskade i regionen
711 Invaderade morerna (araber) regionen
1000-talet Morernas ställning försvagas. Flera kungadömen enas.
1139 Alfonso Henriques utropas till kung Alfons I 
1200-talet, mitten Erövras morernas kungarike Algarve av portugiserna
1249 Portugal får sina nuvarande gränser
1303 Ingicks avtal med England som ger portugisiska fartyg tillträde till engelska hamnar och gav portugisiska köpmän handelsprivilegier
1383 Avlider kung Ferdinand
1385 Kung Joao I tar makten med hjälp av England
1415 Intar portugiserna staden Ceuta i Nordafrika
1487 Rundar Bartolomeu Diaz Afrikas sydspets
1494 Påven delar upp den för Europa Nya Värden mellan kolonialväldena Spanien och Portugal. Brasilien tillfaller Portugal, övriga länder i Amerika Spanien
1498 Vasco da Gama finner sjövägen till Indien
1578 Avlider kung Sebastiao i krig i Nordafrika
1580 Portugal kommer under spanskt välde
1640 Portugal blir åter självständigt
1755 Drabbar en mycket kraftig jordbävning Lissabon
1800-talet, början Portugal angrips av Napoleon. Kung Joao VI flyr till Brasilien. Britterna hjälper portugiserna att försvara landet
1820 Portugiserna reser sig mot britterna och kungen återvänder från sin landsflykt i Brasilien
1822 Brasilien frigör sig från Portugal
1878 Bildas det första republikanska partiet
1901 Genomförs en rösträttsreform
1908 Avrättas kung Karl I och hans son
1910 Monarkin störtas och Republik införs. Under republikens 16 första år har man 45 olika regeringar
1926 Genomförs en militärkupp som leder till fascistisk diktatur
1928 Nationalekonomen António de Oliveira Salazar blir finansminister
1932 Blir A d O Salazar premiärminister
1933 Den nya staten "Estado Novo" utropas
1949 Portugal bli medlem av NATO
1955 Blir Portugal medlem i FN
1958 Avskaffas direkta presidentval
1968 Efter ett slaganfall efterträddes Salazar av Marcello Caetano, som i stort sett fortsatte föra samma politik som företrädaren
1973 Bildas "Kaptensrörelsen" av unga officerare, som såg de afrikanska krigen meningslösa. Tanke på statskupp föddes
1974 Den 25 april, tar de väpnade styrkornas rörelse (MFA) makten genom en statskupp 

De tidigare kolonierna Guinea-Bissau och Kap Verde öarna blir självständiga

1975 Mocambique och Angola blir självständiga efter att ha varit portugisiska kolonier länge

De första fria parlamentsvalen hålls i april

I november stoppas ett nytt försök till statskupp

1976 Ny demokratisk författning införs

I parlamentsvalet, som hölls i april, blev socialisterna åter det största partiet och Mário Soares bildade en minoritetsregering

 I juni hölls presidentval, som vanns av general Eanes. Han sågs som garant för stabilitet 

1977 Portugal ansökte om medlemskap i EG (numera EU)
1981 General Eanes omvaldes som president
1985 - 95 Det borgerliga partiet PSD har regeringsmakten
1986 Portugal blir medlem av EG (EU)

I presidentvalet segrade Socialistpartiets kandidat Mário Soares.

1991 I presidentvalet segrade Socialistpartiets kandidat Mário Soares.
1995 I parlamentsvalet kom Socialistpartiet till makten. Många hade då tröttnat på vad de såg som maktfullkomlighet hos PSD och flera korruptionsskandaler inom partiet. I valet lyckades också det konservativa Folkpartiet (PP) vinna nya röster genom att ge EU skulden för det portugisiska jordbrukets och fiskerinäringens problem samt för den ökande brottsligheten

Socialistpartiet bildade en minoritetsregering under ledning av António Guterres

1996 I presidentvalet besegrade Jorge Sampaio den förre premiärministern Cavaco Silva
1998 Portugal blev medlem av EMU
1995 - 2002 Socialistpartiet innehar regeringsmakten
2001 I presidentvalet i januari vann den sittande presidenten Jorge Sampaio stort över den främste rivalen, Joaquim Ferreira do Amaral
2002 PSD vinner parlamentsvalet den 17 mars, men får inte egen majoritet. Budgetåtstramningar vidtogs för att klara landets ekonomi
Under hösten förekom flera omfattande strejker bland offentliganställda som protest mot åtstramningarna
2004 Utsågs Durao Barroso till ordförande i EU-kommissionen. Pedro Santana Lopez blev ny premiärminister

I slutet av november upplöste president Sampaio parlamentet och utlyste nyval. Sampaio hade tidigare varnat för att han skulle ingripa om den nya regeringen inte höll kontroll över ekonomin

2005 Socialistpartiet vann parlamentsvalet med bred marginal och fick egen majoritet och Partiledaren José Sócrates bildade regering i vilken nästan hälften av ministrarna var oberoende. Även för de mindre vänsterpartierna gick det bra. Väljarnas svängning till vänster sågs mer som en missnöjesmarkering mot den tidigare regeringen än som ett starkt mandat för socialisterna
2006 En avlyssningsskandal i början av januari drog uppmärksamheten från presidentvalskampanjen. Ett sextiotal politiker och domare skulle ha utsatts för illegal avlyssning från riksåklagarens kontor i samband med utredningen av sexuella övergrepp mot barn vid ett av landets största barnhem

Cavaco Silva vann presidentvalet redan i första valomgången och fick drygt hälften av rösterna. Han blev därmed den första högerpolitiker som vunnit presidentposten i modern tid 

2007 En av de viktiga frågorna som regeringen tog upp var frågan om legal abort, som länge hade delat landet i två läger. Vid en folkomröstning 1998 hade en knapp majoritet av deltagarna röstat emot att tillåta abort, men när regeringen nu höll en ny folkomröstning i frågan hade opinionen svängt och nära 60 procent av de röstande stödde regeringens förslag att göra abort lagligt under de första tio veckorna av en graviditet. Därmed ändrades lagen

Socialistpartiets ställning stärktes under året då PSD drabbades av en korruptionsskandal som berörde några av partiets toppolitiker, däribland Lissabons borgmästare och vice borgmästare, båda tvingades avgå

2009 Parlamentsvalet i september slutade med en klar seger för socialisterna, som dock förlorade sin majoritet i parlamentet
2010 Greklands ekonomiska kris i början av året satte press på flera euroländer, inte minst Portugal, eftersom landets budgetunderskott väckte oro för att den grekiska skuldkrisen även skulle drabba Portugal. I början av av maj beslöt parlamentet om ökad skatt för höginkomsttagare och höjd aktievinstskatt

Till överst på sidan

Geografi och Klimat

Portugal ligger på den Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och i öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder bildar Atlanten landgränser. Portugals yta uppgår till cirka 92 391 kvadratkilometer, vilket motsvarar cirka en femtedel av Sveriges yta.

Landets norra del är kuperad och bergig, de högsta topparna når nästan 2 000 meters höjd och finns i bergskedjan Serra da Estrela. Längre norrut flyter floden Duoro genom ett annat vidsträckt högland. Söder om floden Tejo ändrar landskapet karaktär och blir låglänt, särskilt kustremsan i väster. Detta slättland, som kallas Alentejo, vilket betyder "bortom Tejo", ligger till största delen lägre än 200 meter över havet. Ett undantag är bergen som markerar gränsen till den sydligaste regionen, Algarve. Sydkusten består av låga sandstränder och höga bergsklippor.

Landets huvudstad heter Lissabon med cirka 561 000 invånare, 2 600 000 inklusive förstäder. Andra större städer är Porto ( 263 000 invånare), Amadora (151 000 invånare), Braga ( 112 000 invånare) och Coimbra (104 000 invånare). Det bor cirka 108 personer per kvadratkilometer i Portugal. (I Sverige c:a 20).

I Portugal finns ett tiotal floder. De viktigaste är Tejo, Duoro och Guardiana.

Mer än en tredjedel av landets yta är täckt av skog, vanligast är korkek och pinje.

Landets södra del har ett varmt och torrt klimat, som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist. Algarve har ett utpräglat medelhavsklimat och är centrum för turistnäringen. Norra delen av Portugal, som är kuperat och bergigt, får mer regn och är betydligt svalare än de södra delarna. På de högsta bergen kan snö falla vintertid.

Medeltemperaturen per dygn i Lissabon är +11 grader Celcius i januari och +22 i augusti.

Befolkning, Språk och Religion

Portugals befolkning på drygt 10 miljoner invånare växer sedan i början av 1990-talet med i genomsnitt en halv procent per år, vilket i viss mån beror på att kvinnor föder något fler barn än tidigare, men framför allt att den förr så omfattande utvandringen avstannat. Utvandringen har varit ett vanligt inslag sedan 1400-talet. Under 1960- och 1970-talen lämnade många portugiser sitt hemland på grund av fattigdom och arbetslöshet. Efter diktaturens fall 1974 minskade utvandringen och när kolonierna i Afrika blev självständiga återvände 700 000 från främst Angola och Mocambique.

Det finns minst ett par hundratusen invandrare i Portugal. Flertalet av dem kommer från de forna kolonierna Angola och Kap Verde öarna, men även från östra och centrala Europa.

Befolkningen är huvudsakligen koncentrerad till regionerna kring de stora städerna vid Atlantkusten.

Portugiserna säger sig härstamma från lusitanerna, en folkgrupp med keltiska och iberiska rötter som levde i västra delen av den Iberiska halvön när romarna invaderade området på 200-talet före Kristus. Under folkvandringarna på 400-talet fick befolkningen germanska inslag, framförallt i de norra delarna av landet. Den moriska epoken, tiden efter den arabiska erövringen, har lämnat efter sig arabiska spår i söder. Kolonialtiden, från 1500-talet och framåt, medförde en invandring från Asien, Afrika och Sydamerika.

Portugisiska talas i hela landet och i de forna kolonierna. Det är ett romanskt språk med rötter i latinet, men har även, i viss mån, påverkats av arabiskan och afrikanska språk.

Portugal kristnades redan under de första århundradena efter Kristi födelse. Fram till slutet av 1400-talet fanns en ganska stor tolerans gentemot utövare av andra religioner, men 1497 fördrevs judar och morer, araber, som vägrade att konvertera till katolicismen från landet. Under den första republiken, 1910 - 1926, bröts banden mellan kyrka och stat, men under diktaturen, 1926 - 1974, stärktes kyrkans ställning åter.

Cirka 90 procent av landets befolkning är katoliker, övriga invånare tillhör religioner som judendom, islam och protestantism. Religionsfriheten är garanterad i författningen och kyrkan är skild från staten.

Den romersk-katolska kyrkan har under långa perioder perioder i historien haft ett starkt inflytande över det portugisiska samhället, men sedan slutet av 1970-talet har kyrkans betydelse minskat något i omfattning.

Till överst på sidan

Flora och Fauna

I norra Portugal finns bergs- och skogsområden med rikt växt- och djurliv. På slätterna och stränderna i söder är detta betydligt mera begränsat. Få resenärer kommer till Portugal enbart för att se på djurlivet, även om några av Europas mest hotade och intressanta djurarter lever här.

De två mest hotade djurarterna är det Iberiska lodjuret, uppskattad population cirka 50-talet djur, som lever på Algarvekustens mest isolerade delar. Det andra starkt utrotningshotade djuret som lever i Portugal är den Iberiska vargen vars population uppgår till endast cirka 200 individer.

Övriga djurarter man kan träffa på i Portugal är kanin, hare, fladdermöss, utter, räv, hjort och vildsvin.

Fågellivet är rikt, både på stannfåglar såväl som flyttfåglar och man kan se flera sällsynta arter, om man har tur, under sin resa genom Portugal, bland annat finns här vit och svart stork, flamingo, häger, olika vadarfåglar, gök, biätare, stortrapp, som är Europas största fågel, tornfalk, örn och olika arter ugglor.

Inom växtriket hittar man arter hemmahörande både i Medelhavsfloran, såväl som i den atlantiska. Skogarna i norr består till stor del av pinjer och i regionen Alenjento växer, den allt mer sällsynta, korkeken. Skogar av eucalyptusträd blir allt mer vanliga runt om i landet.

Cirka 7 % av Portugals yta är avsatt för Nationalparker eller naturreservat som ligger utspridda runt om i landet, vilket ger ett bra skydd av landets olika naturtyper.

Portugal var en angenäm bekantskap som jag gärna skulle vilja besöka igen. Den förhållandevis lugna livsstilen, även i huvudstaden Lissabon, upplevde jag som stimulerande. Alla de historiska platserna jag besökte var mycket intressanta och gav en fin inblick i landets, ofta mycket blodiga historia. Portugal kan även erbjuda många natursköna platser där en stressad person kan finna frid och harmoni. Res till Portugal och upplev ett intressant, spännande och fascinerande land!

 

Vinberg.
Douro

Gränssten mot Spanien.
Besteiros de Cima

 Bautastenarna Cromeleque dos
Almendres

Stuteriet grundat 1748.
Alter do Chao

Romerskt valv.
Beja

Pilgrimskyrkan Bom Jesus de Monte.
Bom Jesus

Vallmofält.
Castelo de Vide

Keltisk husgrund.
Citania de Briteiros

Keltisk dag.
Citania de Briteiros

Katedralen.
Coimbra

Romerska ruiner.
Conimbriga

Träd med elva storkbon.
Crato

Vy över floden
Douro

Gamla sädesmagasin.
Evora

"Benkapellet".
Evora

Pilgrimskyrkan.
Fatima

Vackert hus.
Guimaraes

Den romerska bron.
Indanha Vela

Belemtornet.
Lissabon

Del av försvarsmuren.
Marvao

Fasaden på
Casa dos Bicos.
Lissabon

Bautastenen.
Medea

Korkek.
Mertola

Blommande ginst och ljung.
Serra de Estrela

Blommande ginst.
Serra de Estrela

Stenhuvudet.
Sorthela

Tempelriddarnas borg.
Tomar

 

För mer information om Portugal: Dagens väder i Portugal
Fakta: World Factbook BBC Country Profile UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar: The News Portugal Diário Avante BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet Visit Portugal www.stalvik.se  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-26
www.stalvik.com

6 842 besökare sedan 100111
(22 428 besökare 050603 - 100110)